Home Tags
Tags: Zaligsprekingen
Document

De zaligsprekingen

Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: Zalig de armen van geest… (Mt 5,1 vv.) Hieronder volgen enkele overwegingen van de heilige [...]
Tags: Evangelie, Jezus Christus, Bovennatuurlijke visie, Zaligsprekingen