Home Tags
Tags: Waarheid
Document

Waarheid, vrijheid en fundamentalisme

Het boek gaat onder andere in op de vraag op welke wijze zowel de waarheid als de vrijheid in de huidige maatschappij tot hun recht kunnen komen. Waarom heeft u geschreven over het thema ‘waarheid en vrijheid’? Omdat de mening wijdverbreid is dat het maatschappelijk pluralisme in [...]
Tags: Vrijheid, Boeken, Waarheid, Duitsland
Getuigenis

Ik begin opnieuw!

Ik kende het Opus Dei al als jonge student, kort voordat ik begon te studeren aan de universiteit. Ik werd er getroffen door het klimaat van blijdschap en het menselijke en professionele niveau van de mensen. Sinds het einde van de zeventiger jaren ben ik lid [...]
Tags: Vorming, Waarheid, Innerlijk leven, Strijd, Victor Frankl, Surnumerair