Home Tags
Tags: Vroomheid
Video

Maria liefhebben

Hoe kunnen we net zo liefdevol als kinderen van Maria houden?
Tags: Onze Lieve Vrouw, Vroomheid, Geestelijk kindschap
Document

Mei: mariamaand

Hoe prettig vinden de mensen het, herinnerd te worden aan hun verwantschap met vooraanstaande personen uit de schrijverswereld, de politiek, het leger of de Kerk!... - Zing daarom voor de Onbevlekte Maagd: Wees gegroet Maria, Dochter van God de Vader; Wees gegroet Maria, Moeder van God [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, Innerlijk leven, Vroomheid
Document

De heilige rozenkrans

Beschouwt u eens een van de devoties die het diepst geworteld zijn in het christenvolk, het bidden van de rozenkrans. De Kerk spoort ons aan de geheimen ervan te overwegen, opdat door de blijdschap, de droefenis en de glorie van de heilige Maria in ons [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Gebed, Vroomheid
Document

Vierde blijde geheim

Jezus wordt in de tempel opgedragen Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer, zoals in de wet van de Heer geschreven staat: Al het mannelijke [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Vroomheid
Document

Jezus wordt in de tempel opgedragen

Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Vroomheid