Home Tags
Tags: Vrijheid
Document

Waarheid, vrijheid en fundamentalisme

Het boek gaat onder andere in op de vraag op welke wijze zowel de waarheid als de vrijheid in de huidige maatschappij tot hun recht kunnen komen. Waarom heeft u geschreven over het thema ‘waarheid en vrijheid’? Omdat de mening wijdverbreid is dat het maatschappelijk pluralisme in [...]
Tags: Vrijheid, Boeken, Waarheid, Duitsland
Document

Met vrijheid bouwen aan de toekomst

“Ik wil dat u een muiter bent, vrij van alle banden, want ik wil –Christus wil– dat wij kinderen van God zijn” [1]. De heilige Jozefmaria heeft zich onvermoeibaar ingezet en al zijn gesprekspartners gestimuleerd om zich met durf en verantwoordelijkheid als vrije mensen te [...]
Tags: Vrijheid
Getuigenis

Filmproducent Joffé spreekt over Jozefmaria.

De Engelse regisseur die 17 november 1945 in Kensington werd geboren, heeft al veel films op zijn naam staan waaronder 'The Mission', 'The Killing Fields' en 'City of Joy'. Hieronder volgen enige uitspraken van Joffé over de Heilige Jozefmaria, die de laatste maanden [...]
Tags: Dagelijks leven, Spaanse burgeroorlog, Vrijheid, Film, Heiligheid, There be dragons
Document

Hoofdlijnen geest van het Opus Dei

Vanaf de stichting in 1928 verkondigt het Opus Dei dat alle gedoopten geroepen zijn heilig te worden in de vervulling van hun werk en hun persoonlijke verplichtingen. “Een essentieel kenmerk van de geest van het Opus Dei is dat niemand van zijn plaats wordt gehaald, [...]
Tags: Goddelijk kindschap, Vrijheid, Versterving, Eenheid van leven, Naastenliefde