Home Tags
Tags: Vriendschap
Document

Op het juiste moment weten te zwijgen en te spreken

Gezwegen te hebben zal je nooit berouwen: maar gesproken te hebben heel vaak. De Weg, 639 Zwijg telkens als je de verontwaardiging in je voelt branden. - Ook al heb je alle reden kwaad te zijn. - Want op zulke ogenblikken zeg je ondanks alle discretie meer dan [...]
Tags: Oprechtheid, Vriendschap, Apostolaat, Lef
Document

Anderen gelukkig maken

De Heer zegt ons vanaf het Kruis: Ik lijd, opdat mijn broeders de mensen gelukkig worden, niet alleen in de hemel, maar - voor zover mogelijk - ook op aarde, door de allerheiligste wil van mijn hemelse Vader te doen. De Smidse, 275 Zij aan zij Apostel zijn, [...]
Tags: Vreugde, Priesterlijke ziel, Vriendschap, De liefde van God, Apostolaat