Home Tags
Tags: Vreugde
in: Heilige Jozefmaria [in alle secties meer bekijken]
Document

Anderen gelukkig maken

De Heer zegt ons vanaf het Kruis: Ik lijd, opdat mijn broeders de mensen gelukkig worden, niet alleen in de hemel, maar - voor zover mogelijk - ook op aarde, door de allerheiligste wil van mijn hemelse Vader te doen. De Smidse, 275 Zij aan zij Apostel zijn, [...]
Tags: Vreugde, Priesterlijke ziel, Vriendschap, De liefde van God, Apostolaat
Document

Vierde geheim van het licht

Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren [...]
Tags: Vreugde, Hemel
Document

Eerste blijde geheim

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.‘Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je [...]
Tags: Vreugde, Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans
Document

Jezus verrijst uit de doden

In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u.’ Na dit gezegd te hebben toonde Hij [...]
Tags: Vreugde, Evangelie, Jezus Christus