Home Tags
Tags: Vertalingen
Document

"Vrienden van God" is in het Arabisch uitgegeven

Op 26 juni 2011 is het boek Vrienden van Godl in het Arabisch verschenen. Vierendertig jaar geleden is dit boek voor het eerst in het Spaans uitgegeven. Het boek bevat 18 preken van de heilige Jozefmaria Escrivá, de stichter van het Opus Dei en is [...]
Tags: Boeken, Vertalingen, Vrienden van God