Home Tags
Tags: Universiteit
Document

Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis

De Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis is een instelling voor onderzoek en onderwijs in de kerkelijke wetenschappen. Zij is opgericht door de Heilige Stoel en bestaat uit de faculteiten theologie, filosofie, kerkelijk recht en institutionele sociale communicatie, en daarnaast uit het Hoger Instituut voor [...]
Tags: Opus Dei, Rome, Priesterschap, Universiteit
Document

Van 100 zielen, zijn er 100 belangrijk

De heilige Jozefmaria had bij de stichting op 2 oktober 1928 gezien dat het Opus Dei zich zou moeten richten tot alle mensen. "Alle mensen gaan ons ter harte", zei hij. En inderdaad de eerste mensen die hem volgden waren zeer heterogeen: studenten, arbeiders, kunstenaars.... [...]
Tags: Cultuur, Universiteit