Home Tags
Tags: Studie
Document

Vorming: een voortdurende taak

Het is hard nodig het licht van Christus' leer te verbreiden. Zorg voor een grondige religieuze vorming en voor duidelijke ideeën, zodat je de volheid van de christelijke boodschap aan anderen kunt doorgeven. Verwacht geen bijzondere ingevingen van God. Hij heeft geen reden je die te geven, [...]
Tags: Studie, Vorming, Geloof, Katechismus, Jaar van het geloof
Document

Studie

Student: vorm je in een solide en actieve vroomheid, munt uit in de studie en heb een vurig verlangen naar het apostolaat in je beroep. -Uit die innerlijke kracht van je godsdienstige en wetenschappelijke vorming zal, dat voorspel ik, een snelle en brede ontplooiing volgen. De [...]
Tags: Studie, Jongeren, Verantwoordelijkheid
Document

Het onderricht van Jozefmaria Escrivá in een Afrikaanse context

Liefde is jong en blijvend. Dit geldt ook voor Afrika: 60 procent van de bevolking is jonger dan 25 jaar. De kracht van de jonge Afrikanen zal dit continent door zijn huidige rampspoed en beroering heen helpen. Dan wordt een Afrikaanse droom bewaarheid, waarin de [...]
Tags: Sport, Studie, Huwelijk, Liefde
Document

Studies over de heilige Jozefmaria

Theologische en historische studies over de heilige Jozefmaria en het Opus Dei Dominique Le Tourneau. Het Opus Dei , Dublin: The Mercier Press, 1987. Het Opus Dei De Boog, 1987 De priester Le Tourneau biedt een goed gedocumenteerd boek over het Opus Dei. Naast een hoofdstuk [...]
Tags: Studie, Boeken, Opus Dei