Home Tags
Tags: Sport
Document

Het onderricht van Jozefmaria Escrivá in een Afrikaanse context

Liefde is jong en blijvend. Dit geldt ook voor Afrika: 60 procent van de bevolking is jonger dan 25 jaar. De kracht van de jonge Afrikanen zal dit continent door zijn huidige rampspoed en beroering heen helpen. Dan wordt een Afrikaanse droom bewaarheid, waarin de [...]
Tags: Sport, Studie, Huwelijk, Liefde