Home Tags
Tags: Solidariteit
Video

Harambee

St Josemaria’s canonization had an effect on Africa: Harambee collected over 1 million Euros to help 24 sub-saharan African development projects.
Tags: Solidariteit, Heiligverklaring, Opvoeding
Document

Tweede geheim van het licht

Op de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei: ‘Ze [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, Huwelijk, De Heilige Rozenkrans, Solidariteit
Document

Wij zijn Gods kinderen

Zoek rust in het kindschap Gods. God is een Vader, jouw Vader! Hij houdt van jou met een tedere en grenzeloze liefde. Noem Hem vaak Vader en zeg Hem onder vier ogen dat je van Hem houdt, dat je ontzettend veel van Hem houdt! Zeg Hem [...]
Tags: Goddelijk kindschap, Aanwezigheid van God, Solidariteit
Document

Midtown Achievement Program, Chicago

Oorspronkelijk gepubliceerd in januari 1998. Herzien in april 2002. Opnieuw afgedrukt met toestemming van het Capital Research Center. In een tijd waarin alles gepolariseerd wordt – men zegt dat mannen vrouwen niet begrijpen, blanken begrijpen de zwarten niet, mensen van buiten de stad begrijpen de stedelingen [...]
Tags: Jongeren, Solidariteit, Verenigde Staten
Document

Hulp aan vrouwelijke immigranten, Spanje

De Stichting voor Hulp aan Vrouwelijke Immigranten (Asociación y Promoción de la Mujer Inmigrante) Adaia, is opgericht in 2001. Het is een initiatief van drie vrouwen die bijzonder getroffen waren door de moeilijke situatie van vrouwelijke immigranten die een nieuw leven proberen op te bouwen [...]
Tags: Spanje, Solidariteit
Video

Vrijgevigheid, Engels ondertiteld

Argentinië, 1974. De H. Jozefmaria werd gevraagd; "Hoe kunnen we anderen helpen om vrijgeviger te zijn?"
Tags: Solidariteit, Gulheid, Edelmoedigheid
Document

Met vereende krachten

Mensen werken mee aan de verbetering van de maatschappij met hun dagelijkse werk. Volgens de heilige Jozefmaria is het beroepswerk, niet alleen een noodzaak om jezelf en je gezin te onderhouden, noch alleen een middel om te produceren of een manier om jezelf voldoening te [...]
Tags: Dagelijks leven, Solidariteit, Gerechtigheid
Video

Solidariteit

Hoe begrijpelijk zijn het ongeduld, de beklemming en de onstuimige wensen van hen die zich met hun van nature christelijke ziel niet willen neerleggen bij de individuele en sociale ongerechtigheid, die het menselijk hart kan voortbrengen. Zoveel eeuwen al leven de mensen samen en nog [...]
Tags: Solidariteit, Gerechtigheid
Document

Een helpende hand

CONGO : Sociaal-medische antenne "Moluka" De sociaal-medische antenne Moluka (vertaald: een Beekje) ligt in een buitenwijk ten zuidoosten van Kinshasa, in het gebied van Selembao. In het afgelopen decennium heeft het gebied een sterke demografische groei gekend die vooral te wijten is aan de vluchtelingenstromen als [...]
Tags: Spanje, Mexico, Solidariteit, Columbia, Uruguay, Venezuela, Polen, Congo, Nigeria
Document

Samenwerking in de gezondheidszorg

Naast het werk in het Universiteitsziekenhuis Austral, heeft de medische staf haar diensten uitgebreid naar de arme wijken van de stad en zelfs tot in de omliggende provincie. De gemeenschappelijk sociale initiatieven van artsen, medisch studenten en medewerkers van het ziekenhuis kunnen worden onderverdeeld in [...]
Tags: Solidariteit, Werk, Argentinië