Home Tags
Tags: Priestergenootschap van het Heilige Kruis
Document

Decreet van de Heiligverklaring

In dit document van 6 oktober 2002 noemt de paus hem “de heilige van het gewone leven”. LITTERAE DECRETALES Beato Iosephmariae Escrivá Sanctorum honores decernuntur IOANNES PAULUS PP II Servus Servorum Dei - Dienaar der Dienaren Gods ad perpetuam rei memoriam - tot blijvende herinnering "Domine, ut videam!" (vgl. Lc [...]
Tags: Heiligheid, Heiligverklaring, Priestergenootschap van het Heilige Kruis
Document

Priestergenootschap van het Heilig Kruis

Het Priestergenootschap van het Heilig Kruis is een vereniging van geestelijken die wezenlijk met het Opus Dei verbonden is. De prelaat van het Opus Dei is de voorzitter van het genootschap, dat wordt gevormd door de priesters van de prelatuur –die als zodanig lid zijn– [...]
Tags: Priesterschap, Diocesane priesters, 14 februari, Priestergenootschap van het Heilige Kruis