Home Tags
Tags: Oprechtheid
Document

Op het juiste moment weten te zwijgen en te spreken

Gezwegen te hebben zal je nooit berouwen: maar gesproken te hebben heel vaak. De Weg, 639 Zwijg telkens als je de verontwaardiging in je voelt branden. - Ook al heb je alle reden kwaad te zijn. - Want op zulke ogenblikken zeg je ondanks alle discretie meer dan [...]
Tags: Oprechtheid, Vriendschap, Apostolaat, Lef
Document

De stomme duivel

Toen zij weer bij de leerlingen kwamen, zagen zij een grote menigte om hen heen staan, waaronder ook schriftgeleerden die met hen redetwistten. Zodra al die mensen Hem opmerkten, waren ze verrast en liepen Hem tegemoet om Hem te begroeten. Hij vroeg hun: ‘Waarom twist [...]
Tags: Evangelie, Oprechtheid, Fouten