Home Tags
Tags: Onze Lieve Vrouw
Document

Een meibedevaart

De meimaand begint nu. Christus verwacht van ons, dat wij deze kans niet onbenut laten om in liefde tot Hem te groeien door de omgang met zijn Moeder. Laten wij iedere dag meer contact met haar zoeken in de kleine details - kleine dingen, fijne [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, Bedevaart
Document

Prelaatskerk van het Opus Dei te Rome

Een plaats om te bidden: de laatste rustplaats van de heilige Jozefmaria Escrivá Het stoffelijk overschot van Jozefmaria Escrivá rust onder het altaar van de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Vrede. Miljoenen mensen uit de hele wereld vertrouwen op de voorspraak van de Heilige [...]
Tags: Devotie, Onze Lieve Vrouw, Prelatuur van het Opus Dei, Alvaro del Portillo, Onze Lieve Vrouw van de Vrede
Document

De blijde boodschap

In de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. (Lc 1,26-27) “Vergeet niet, [...]
Tags: Jezus Christus, Onze Lieve Vrouw, Engelen
Document

De geboorte van Jezus

Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. (Lk 2:6-7). “Er is [...]
Tags: Geschiedenis, Jezus Christus, Onze Lieve Vrouw, Kerstmis
Document

Moeilijke tijden

“Als we allemaal samen bidden, als we er maar een klein beetje goede wil aan toevoegen, dan zal de Heer ons genade geven en een einde maken aan deze donkere, verschrikkelijke nacht. Dan zal de dageraad komen, de ochtend vol zonneschijn.” Op 22 december 1972 werd [...]
Tags: Kracht, Kerk, Onze Lieve Vrouw, Tweede Vaticaans Concilie, Torreciudad, Onze-Lieve-Vrouw van Fátima
Document

Ik zoek Uw gezicht Heer!

De heilige Jozefmaria verlangde er intens naar het gelaat van God te zien. “Heer, Ik wil zo graag uw gezicht zien, uw gelaat bewonderen, aanschouwen...!” Vijftig jaar priester Op 28 maart 1975 was Jozefmaria vijftig jaar priester. Hij wilde die dag, die op Goede Vrijdag viel, doorbrengen [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, Dood, Gebed, Torreciudad
Document

Vreugde, verdriet en hoop

“Weten jullie waarom het Werk zich zo geweldig heeft ontwikkeld? Omdat men ermee omgesprongen is als met een zak graan: men heeft het geslagen en mishandeld, maar de korrels zijn zo klein dat ze niet gebroken zijn, integendeel: het zaad werd naar alle vier de [...]
Tags: Kruis, Onze Lieve Vrouw, Huwelijk, Opus Dei
Video

De liefde tot Maria van Jozefmaria Escrivá

Vader, kunt u ons zeggen, nu meer dan ooit, wat voor oprechte devotie we zouden moeten hebben voor onze Gezegende Vrouwe als haar zoons, wat onze relatie met haar zou moeten zijn als priesters om onze priestergelofte getrouw te zijn? Spaans gesproken en in het [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, Priesterschap