Home Tags
Tags: Onze Lieve Vrouw
Document

Tweede geheim van het licht

Op de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei: ‘Ze [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, Huwelijk, De Heilige Rozenkrans, Solidariteit
Document

Vijfde blijde geheim

Elk jaar trokken zijn ouders voor het paasfeest naar Jeruzalem. Toen Hij twaalf was geworden gingen ze weer, gewoontegetrouw. Toen de feestdagen voorbij waren en ze naar huis terugkeerden, bleef het kind Jezus in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Familie, De Heilige Rozenkrans, Heilige Jozef, Beschouwen
Document

Vierde blijde geheim

Jezus wordt in de tempel opgedragen Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer, zoals in de wet van de Heer geschreven staat: Al het mannelijke [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Vroomheid
Document

Derde blijde geheim

Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te [...]
Tags: Jezus Christus, Onze Lieve Vrouw, Kerstmis, De Heilige Rozenkrans
Document

Eerste blijde geheim

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.‘Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je [...]
Tags: Vreugde, Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans
Document

Vijfde glorievolle geheim

Er bestaat geen gevaar voor overdrijving. Wij zullen dit onuitsprekelijke mysterie nooit voldoende doorgronden; wij kunnen onze Moeder nooit genoeg dankzeggen voor die innige omgang met de Drie-eenheid die zij ons heeft geschonken. Vrienden van God, 276 Je bent volmaakt mooi, er is geen smet op je! [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Hemel
Document

Tweede blijde geheim

Maria bezoekt haar nicht Elizabet Na enkele dagen vertrok Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet. Meteen toen Elisabet de begroeting van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Dienst
Document

Vierde glorievolle geheim

Assumpta est Maria in coelum: gaudent angeli! - Maria is met ziel en lichaam door God in de hemel opgenomen: en de engelen juichen! Zo zingt de Kerk. - En met deze vreugdekreet beginnen wij onze beschouwing bij dit tientje van de heilige rozenkrans. De Moeder van [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans
Video

Wat is de heilige Rozenkrans?

“De heilige Rozenkrans, mijn zoon, is een heel aangenaam gebed voor onze Moeder Maria”, zei de heilige Jozefmaria tegen een jongeman die hem vroeg naar de betekenis ervan.
Tags: Jezus Christus, Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans
Document

Jezus wordt in de tempel opgedragen

Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Vroomheid