Home Tags
Tags: Nederland
Document

Informatiebulletins

Informatiebulletins over de Heilige Jozefmaria in pdf formaat. Bulletin nr. 3, juni 2012. Bulletin nr. 2, mei 2011. Informatiebulletin over Álvaro de Portillo Informatiebulletin nr. 6, maart 2014. Informatiebulletin nr. 5, januari 2013. De informatiebulletins worden gratis verspreid. Een bijdrage in de onkosten [...]
Tags: Nederland, Alvaro del Portillo
Document

8-7-1965

Op 8 juli 1965 kwam een groepje vrouwen van het Opus Dei naar Nederland. Ze vestigden zich in Amsterdam waar ze een baan zochten, een taleninstituut opzetten en activiteiten organiseerden voor volwassenen, jongeren en kinderen. De stichter van het Opus Dei, de heilige Jozefmaria Escrivá, [...]
Tags: Nederland, Vrouw
Document

Kerk, Moderniteit en Communicatie

Na een korte inleiding door kardinaal Simonis begon dr. Navarro-Valls, perschef van het Vaticaan van 1984-2006, zijn betoog over Kerk, Moderniteit en Communicatie: Is het mogelijk de christelijke boodschap via de massamedia over te brengen, gelet op de semantiek en de aard van die media? [...]
Tags: Nederland, Communicatie
Document

Mgr. Lescrauwaet: laat u inspireren door boodschap H. Jozefmaria

De emeritus hulpbisschop van Haarlem, zelf Amsterdammer van geboorte, was hoofdcelebrant in de Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk. De evangelist Johannes aanhalend, zinspeelde hij op de naam van het Opus Dei (Werk van God): “De mensen vroegen Jezus: ‘Welke werken moeten wij voor God verrichten?’ Jezus [...]
Tags: Nederland
Document

‘De geraniums kunnen wachten’

Dit artikel verscheen in Katholiek Nieuwsblad, 16 oktober 2009, zie www.katholieknieuwsblad.nl We zitten in de huiskamer van het tweede huis dat het Opus Dei in Nederland opende. Vittorio Messori’s observatie over de van oorsprong Spaanse lekenorganisatie klopt: al haar huizen ademen eenzelfde ingetogen en ietwat [...]
Tags: Nederland, Priesterschap
Document

Maastrichtse musicus componeert mis ter ere van H. Jozefmaria

Het gebeurt niet vaak in onze tijd dat er missen gecomponeerd worden. Kerkkoren voeren vrijwel alleen de bekende klassieke en romantische werken uit en wagen zich zelden aan het modernere repertoire. Soeters liep al jaren rond met het idee om voor zulke koren een eenvoudig [...]
Tags: Nederland, 26 juni
Document

Aartsbisschop Eijk is sinds vandaag kardinaal

Op 24 juni 2009 schetst mgr. Eijk tijdens de plechtige Eucharistieviering ter gelegenheid van de liturgische feestdag van de heilige Jozefmaria Escrivá in de Catharinakathedraal deze periode van de katholieke kerk in Nederland als volgt: “Wat troffen de Nederlandse pioniers van het Opus Dei aan toen [...]
Tags: Nederland
Document

50 jaar Opus Dei in Nederland

Een terugblik op 1959 “Droom en je dromen zullen tekort schieten” “Als ik zie wat er van het Opus Dei geworden is sinds de stichter mij zei dat hij aan mij dacht om het Werk in Nederland te beginnen, dan zijn deze woorden van de heilige Jozefmaria [...]
Tags: Nederland, Jozefmaria Escrivá
Document

Achtergronden bij de film "De Da Vinci Code" in het boek "Opus Dei"

In het boek komen basisvragen aan de orde als: Wat is de boodschap van het Opus Dei? Hierbij wordt ingegaan op het leven en de werken van de stichter, de hoofdlijnen van de geest van het Opus Dei, de aanwezigheid in Nederland. Hoe is [...]
Tags: Nederland, Boeken
Document

Het ‘ten geleide’ van het boek ‘De Heilige van het Gewone’ door kardinaal Simones

Wat mij altijd als het belangrijkste charisma, het hoofdcharisma, van de heilige Jozefmaria Escrivá is voorgekomen, is dat hij het ideaal van eenheid van leven voor iedere christen zo centraal heeft gesteld en heeft uitgedragen. Voor de christen zou er geen scheidslijn moeten lopen tussen [...]
Tags: Nederland, Goddelijk kindschap, Boeken, Familie Escrivá