Home Tags
Tags: Nederland
in: Documentatie [in alle secties meer bekijken]
Document

'Duc in altum', ga naar het diepe

Homilie van Mgr.dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, die hij uitsprak tijdens de gedenkdag van de heilige Jozefmaria op 26 juni 2012 in de Onze Lieve Vrouwekerk te Amsterdam. Broeders en zusters in Christus, Het is een vreugde voor mij samen met U de jaarlijkse [...]
Tags: Nederland, 26 juni, Alvaro del Portillo, Tweede Vaticaans Concilie
Document

Mgr. Lescrauwaet: laat u inspireren door boodschap H. Jozefmaria

De emeritus hulpbisschop van Haarlem, zelf Amsterdammer van geboorte, was hoofdcelebrant in de Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk. De evangelist Johannes aanhalend, zinspeelde hij op de naam van het Opus Dei (Werk van God): “De mensen vroegen Jezus: ‘Welke werken moeten wij voor God verrichten?’ Jezus [...]
Tags: Nederland
Document

Maastrichtse musicus componeert mis ter ere van H. Jozefmaria

Het gebeurt niet vaak in onze tijd dat er missen gecomponeerd worden. Kerkkoren voeren vrijwel alleen de bekende klassieke en romantische werken uit en wagen zich zelden aan het modernere repertoire. Soeters liep al jaren rond met het idee om voor zulke koren een eenvoudig [...]
Tags: Nederland, 26 juni
Document

Aartsbisschop Eijk is sinds vandaag kardinaal

Op 24 juni 2009 schetst mgr. Eijk tijdens de plechtige Eucharistieviering ter gelegenheid van de liturgische feestdag van de heilige Jozefmaria Escrivá in de Catharinakathedraal deze periode van de katholieke kerk in Nederland als volgt: “Wat troffen de Nederlandse pioniers van het Opus Dei aan toen [...]
Tags: Nederland
Document

50 jaar Opus Dei in Nederland

Een terugblik op 1959 “Droom en je dromen zullen tekort schieten” “Als ik zie wat er van het Opus Dei geworden is sinds de stichter mij zei dat hij aan mij dacht om het Werk in Nederland te beginnen, dan zijn deze woorden van de heilige Jozefmaria [...]
Tags: Nederland, Jozefmaria Escrivá
Document

Achtergronden bij de film "De Da Vinci Code" in het boek "Opus Dei"

In het boek komen basisvragen aan de orde als: Wat is de boodschap van het Opus Dei? Hierbij wordt ingegaan op het leven en de werken van de stichter, de hoofdlijnen van de geest van het Opus Dei, de aanwezigheid in Nederland. Hoe is [...]
Tags: Nederland, Boeken
Document

Het ‘ten geleide’ van het boek ‘De Heilige van het Gewone’ door kardinaal Simones

Wat mij altijd als het belangrijkste charisma, het hoofdcharisma, van de heilige Jozefmaria Escrivá is voorgekomen, is dat hij het ideaal van eenheid van leven voor iedere christen zo centraal heeft gesteld en heeft uitgedragen. Voor de christen zou er geen scheidslijn moeten lopen tussen [...]
Tags: Nederland, Goddelijk kindschap, Boeken, Familie Escrivá
Document

Jozefmaria Escrivá in Nederland

De nieuwe heilige reisde vanuit Rome door heel Europa om de vestiging van het Opus Dei voor te bereiden en te begeleiden. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog doorkruiste hij per auto diverse landen. “Wij hebben de straten van Europa geplaveid met weesgegroeten en [...]
Tags: Nederland, Studentenhuis, Alvaro del Portillo, Jozefmaria Escrivá
Document

"Geef dagelijkse arbeid injectie van liefde"

De preek van hulpbisschop Johannes van Burgsteden in de Onze Lieve Vrouwe Kerk op 23 juni 2010. Broeders en zusters, De reden, of beter de aanleiding, waarom wij hier bijeen mogen zijn is dat een man zijn roeping totaal heeft gevolgd. De roeping om [...]
Tags: Nederland, Christelijke roeping, Heiligheid, Werk, 26 juni, Naastenliefde