Home Tags
Tags: Nederigheid
Fotogalerij

Zalig Kerstmis

God is here. This truth should fill our lives, and every Christmas should be for us a new and special meeting with God, when we allow his light and grace to enter deep into our soul.
Tags: Vreugde, Nederigheid, Kerstmis, De Heilige Familie
Document

Verborgen God

Onafgebroken hebben de christenen door de eeuwen heen een lofzang gehouden op de heilige Hostie. Wat begrijpen wij dat nu goed! Bezing, mijn stem, het geheim van het glorievolle Lichaam en van het kostbaar Bloed dat de Vrucht van edele Schoot, de Vorst der volkeren, [...]
Tags: Nederigheid, De liefde van God, Eucharistie
Document

Zoals kinderen worden

Zij kwamen in Kafarnaüm en eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: ‘Waar hebt ge onderweg over getwist?’ Maar zij zwegen, want zij hadden onderweg een woordenwisseling gehad over de vraag, wie de grootste was. Toen zette Hij zich neer, riep de twaalf bij zich en zei [...]
Tags: Kinderen, Nederigheid, Goddelijk kindschap