Home Tags
Tags: Naastenliefde
Document

Vastenboodschap 2012

Vastenboodschap 2012 Geliefde broeders en zusters, De Veertigdagentijd biedt ons opnieuw de gelegenheid na te denken over de ware kern van het christelijk leven: de liefde. Dit is een gunstige tijd om niet alleen als individu, maar ook als gemeenschap onze tocht van het geloof te hernieuwen [...]
Tags: Heiligheid, Benedictus XVI, Naastenliefde
Document

"Geef dagelijkse arbeid injectie van liefde"

De preek van hulpbisschop Johannes van Burgsteden in de Onze Lieve Vrouwe Kerk op 23 juni 2010. Broeders en zusters, De reden, of beter de aanleiding, waarom wij hier bijeen mogen zijn is dat een man zijn roeping totaal heeft gevolgd. De roeping om [...]
Tags: Nederland, Christelijke roeping, Heiligheid, Werk, 26 juni, Naastenliefde
Document

Het medelijden van Jezus

Vervolgens begaf Jezus zich naar een stad die Naïn heette; zijn leerlingen en een grote groep mensen gingen met Hem mee. Hij was juist in de nabijheid van de stadspoort gekomen, toen daar een dode werd uitgedragen, de enige zoon van zijn moeder, en deze [...]
Tags: Naastenliefde, Christus volgen
Document

In dialoog met iedereen

Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen. (Mt 13,34) “De Heer beperkt zijn dialoog niet tot een klein, uitgelezen gezelschap: Hij spreekt met iedereen. Met de heilige vrouwen, met grote menigtes; met vertegenwoordigers van de hogere sociale klassen van Israël zoals [...]
Tags: Naastenliefde, Apostolaat
Document

Het nieuwe gebod

Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader en die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. (Joh [...]
Tags: Naastenliefde, Begrip, Dienst
Document

De Eucharistie

Daarop nam Hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het hun met de woorden: ‘Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot een gedachtenis aan Mij.’ Evenzo gaf Hij de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak: [...]
Tags: Naastenliefde, Eucharistie
Document

Wat voor persoon was Jozefmaria Escrivá de Balaguer?

In zijn toespraak tot de mensen die de heiligverklaring bijwoonden, herinnerde Johannes Paulus II hen eraan dat de heilige Jozefmaria “een heilige was met enorme menslievendheid. Allen die met hem omgingen van welke culturele of sociale achtergrond dan ook, beschouwden hem als een vader. [...]
Tags: Naastenliefde
Document

Hoofdlijnen geest van het Opus Dei

Vanaf de stichting in 1928 verkondigt het Opus Dei dat alle gedoopten geroepen zijn heilig te worden in de vervulling van hun werk en hun persoonlijke verplichtingen. “Een essentieel kenmerk van de geest van het Opus Dei is dat niemand van zijn plaats wordt gehaald, [...]
Tags: Goddelijk kindschap, Vrijheid, Versterving, Eenheid van leven, Naastenliefde