Home Tags
Tags: Liefde
Document

"Inspired to love" vertaald in het Nederlands

"Door Liefde gedreven" is een documentaire vol getuigenissen van mensen uit alle delen van de wereld, die diep geraakt worden door de boodschap van de heilige Jozefmaria Escrivá: God vinden in de arbeid en het dagelijkse leven. De video begint met Kaija, een Finse moeder die [...]
Tags: Liefde, Jozefmaria Escrivá
Document

Het onderricht van Jozefmaria Escrivá in een Afrikaanse context

Liefde is jong en blijvend. Dit geldt ook voor Afrika: 60 procent van de bevolking is jonger dan 25 jaar. De kracht van de jonge Afrikanen zal dit continent door zijn huidige rampspoed en beroering heen helpen. Dan wordt een Afrikaanse droom bewaarheid, waarin de [...]
Tags: Sport, Studie, Huwelijk, Liefde