Home Tags
Tags: Leer
Document

Wat weten we echt over Jezus?

Iedere keer met Kerst kijk ik graag naar afbeeldingen van het kindje Jezus. Beelden en schilderijen die laten zien hoe God zichzelf verlaagde herinneren mij eraan dat God ons roept. De Almachtige wil dat we weten dat hij weerloos is, dat hij de hulp van [...]
Tags: Jezus Christus, Kerstmis, De Heilige Familie, Leer, Heilige Jozef
Video

Prelaat van het Opus Die over het Jaar van het Geloof

November 1, 2012. (Romereports.com) As the Year of Faith is celebrated, the main questions is how can one fully take advantage of it? The Prelate of the Opus Dei has written a pastoral letter with a few recommendations. It includes following the example of the [...]
Tags: De eerste chirstenen, Heiligheid, Leer, Evangelisatie, Javier Echevarría, Apostolaat, Jaar van het geloof
Document

Wie is de mens? Waarom en waartoe is de mens geschapen?

In Genesis lezen we: “En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen”.Maar wat betekent naar het beeld van God? Wie is de mens eigenlijk? Waarom en waartoe is de mens geschapen? [...]
Tags: Geloof, Leer
Document

Derde geheim van het licht

Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering Nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei: ‘De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden. Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap.’ [...]
Tags: De Heilige Rozenkrans, Leer
Fotogalerij

Goede Week

"De Goede Week kan niet worden teruggebracht tot een herinnering, want zij brengt ons het mysterie van Jezus Christus voor de geest dat zich voortzet in onze zielen.
Tags: Jezus Christus, Goede Week, Leer
Document

Het wonder van het geloof

Behalve een overvloed aan genade heeft God jou je hoofd, je handen en je verstand gegeven om je talenten vruchtbaar te maken. God wil steeds wonderen doen - doden ten leven wekken, doven het gehoor geven, blinden het gezichtsvermogen, lammen de mogelijkheid tot lopen... - door [...]
Tags: Deugden, Geloof, Goddelijk kindschap, Leer