Home Tags
Tags: Kruis
Document

Nieuwe kruisweg in Loreto heet “Heilige Jozefmaria Escrivá kruisweg”

In het Italiaanse bedevaartsoord Loreto was het op 1 maart dubbel feest. Een nieuw pad naar de basiliek kreeg de naam “St.-Jozefmaria-Escrivá-weg”. Tegelijkertijd werden langs dit nieuwe pad 14 reliëfs als kruiswegstaties ingewijd. De directeur van het bedevaartsoord, aartsbisschop Giovanni Tonucci, en bisschop Javier Echevarría, [...]
Tags: Kruis, Italië, Maria heiligdom
Document

“Het Kruis - het heilig Kruis! - is zwaar”

Jezus die bestond in de gestalte van God heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn. Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich [...]
Tags: Kruis
Document

Het lijden van de Heer

Van dat ogenblik af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, maar dat Hij na ter dood gebracht te zijn op de [...]
Tags: Kruis, Evangelie, Jezus Christus, Lijden, Beschouwen
Document

Jezus sterft aan het Kruis

Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats heet, in het Hebreeuws Golgota. Daar sloegen zij Hem aan het kruis, en met Hem nog twee anderen, aan elke kant een en Jezus in het midden. Pilatus had ook een opschrift [...]
Tags: Kruis, Evangelie, Jezus Christus, Versterving, Beschouwen
Document

Vreugde, verdriet en hoop

“Weten jullie waarom het Werk zich zo geweldig heeft ontwikkeld? Omdat men ermee omgesprongen is als met een zak graan: men heeft het geslagen en mishandeld, maar de korrels zijn zo klein dat ze niet gebroken zijn, integendeel: het zaad werd naar alle vier de [...]
Tags: Kruis, Onze Lieve Vrouw, Huwelijk, Opus Dei
Document

Priesters steunen

“Ik begon bezinningsdagen te houden — gewoonlijk duurden deze in die tijd zeven dagen - in een aantal bisdommen van Spanje. Ik was nog erg jong en ik schaamde me." Ik begon altijd met de Heer te zeggen: ‘U zult wel zien wat U aan uw [...]
Tags: Kruis, Bezinning, Priesterschap
Document

De Kruisweg

De Kruisweg bevat beschouwingen over de 14 staties van de Kruisweg die de lezer bij het lijden van de Heer betrekken, alsof hij er zelf aanwezig was. Aan elke statie zijn enkele punten ter overweging toegevoegd. “Mijn Heer en mijn God, onder de liefdevolle blik [...]
Tags: Kruis, Evangelie, Jezus Christus, Boeken, De Kruisweg, Beschouwen