Home Tags
Tags: Kinderen
Document

Zoals kinderen worden

Zij kwamen in Kafarnaüm en eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: ‘Waar hebt ge onderweg over getwist?’ Maar zij zwegen, want zij hadden onderweg een woordenwisseling gehad over de vraag, wie de grootste was. Toen zette Hij zich neer, riep de twaalf bij zich en zei [...]
Tags: Kinderen, Nederigheid, Goddelijk kindschap
Document

Voor kinderen

Biografieën voor kinderen De avonturen van Jozefmaria Stichting De Boog, 2001 - www.deboog.nl Een rijk geïllustreerde levensbeschrijving voor kinderen met verhalen uit het leven van de stichter van het Opus Dei. Michael Carceles and Elizabeth Torra. De auteurs van de tekst zijn schrijvers van kinderboeken. De illustraties [...]
Tags: Kinderen, Boeken