Home Tags
Tags: Kerstmis
Document

Wat weten we echt over Jezus?

Iedere keer met Kerst kijk ik graag naar afbeeldingen van het kindje Jezus. Beelden en schilderijen die laten zien hoe God zichzelf verlaagde herinneren mij eraan dat God ons roept. De Almachtige wil dat we weten dat hij weerloos is, dat hij de hulp van [...]
Tags: Jezus Christus, Kerstmis, De Heilige Familie, Leer, Heilige Jozef
Fotogalerij

Zalig Kerstmis

God is here. This truth should fill our lives, and every Christmas should be for us a new and special meeting with God, when we allow his light and grace to enter deep into our soul.
Tags: Vreugde, Nederigheid, Kerstmis, De Heilige Familie
Document

Derde blijde geheim

Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te [...]
Tags: Jezus Christus, Onze Lieve Vrouw, Kerstmis, De Heilige Rozenkrans
Fotogalerij

Kerstmis

God is hier. Die waarheid moet ons leven vervullen. Ieder kerstfeest moet voor ons een nieuwe bijzondere ontmoeting met God worden, door zijn licht en zijn genade diep in onze ziel te laten doordringen.
Tags: Kerstmis, Afbeeldingen van de heilige Jozefmaria Escriva
Document

De geboorte van Jezus

Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. (Lk 2:6-7). “Er is [...]
Tags: Geschiedenis, Jezus Christus, Onze Lieve Vrouw, Kerstmis