Home Tags
Tags: Kerk
in: Nieuws [in alle secties meer bekijken]
Document

Opus Dei een Personele Prelatuur

Vallen de personele prelaturen rechtstreeks onder de paus? Aan het hoofd van een personele prelatuur staat een prelaat. Hij heeft het kerkelijke gezag om de prelatuur te besturen, maar is vanzelfsprekend ondergeschikt aan de paus, die het hoogste kerkelijke gezag uitoefent. De personele prelaturen vallen onder [...]
Tags: Kerk, Prelaat van het Opus Dei, Prelatuur van het Opus Dei, Evangelisatie
Document

Eerste Kerk in Afrika vernoemd naar H. Jozefmaria

De ontstaansgeschiedenis van de kleine kerk gaat terug tot in het jaar 2004 toen paus Johannes Paulus II het Eucharistisch Jaar uitriep. De paus riep toen ook op om initiatieven te ontplooien, zoals vorming en catechese, om de eucharistische spiritualiteit te bevorderen. Scholieren van meisjesgymnasium [...]
Tags: Kerk, Plaatsen vernoemd naar de heilige Jozefmaria, Congo