Home Tags
Tags: Johannes Paulus II
in: Documentatie [in alle secties meer bekijken]
Document

Door "Ut sit" wordt Opus Dei de eerste personele prelatuur binnen de Katholieke Kerk

JOHANNES PAULUS II DIENAAR DER DIENAREN GODS TER EEUWIGE NAGEDACHTENIS Met een zeer groot vertrouwen richt de Kerk haar moederlijke zorg en aandacht op het Opus Dei, dat de Dienaar Gods Jozefmaria EscrivŠ de Balaguer door een goddelijke ingeving op 2 oktober 1928 te Madrid heeft gesticht, [...]
Tags: Johannes Paulus II, Prelatuur van het Opus Dei, Alvaro del Portillo, Personele prelatuur
Document

De bovennatuurlijke dimensie van het alledaagse

12 januari 2002 De heilige Vader ontving in de audiŽntiezaal Paulus VI van het Vaticaan de deelnemers van het congres ďDe grootsheid van het gewone levenĒ, georganiseerd door de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis bij gelegenheid van de honderdste geboortedag van de zalige Josemaria EscrivŠ, [...]
Tags: Johannes Paulus II, Dagelijks leven
Document

Toespraak van Johannes Paulus II na de mis van dankzegging.

Na de mis van dankzegging voor de heiligverklaring van de stichter van het Opus Dei ontving paus Johannes Paulus II de aanwezigen in audiŽntie. Deze feestelijke ontmoeting brengt een grote variŽteit aan gelovigen bijeen, afkomstig uit allerlei landen en met de meest uiteenlopende sociale en [...]
Tags: Johannes Paulus II, Heiligverklaring
Document

Preek van Johannes Paulus II bij de heiligverklaring

Deze fundamentele christelijke waarheid kwam vaak in zijn prediking voor. Steeds nodigde hij zijn geestelijke kinderen uit om de heilige Geest aan te roepen, opdat het innerlijk leven, dat wil zeggen de omgang met God, en het gezins- beroeps- en sociale leven, bestaande uit kleine [...]
Tags: Johannes Paulus II, Rome, Heiligverklaring, 6 oktober