Home Tags
Tags: Johannes Paulus I
Document

Wat hebben de pausen gezegd over Jozefmaria Escrivá?

Benedictus XVI: Zij die Christus hebben ontdekt willen anderen ook tot Hem brengen ervan uitgaand dat men een grote vreugde niet voor zichzelf houdt maar doorgeeft. Dit is de taak waartoe de Heer je oproept. Dit is het "apostolaat van de vriendschap" dat de heilige [...]
Tags: Johannes Paulus I, Johannes Paulus II, Benedictus XVI, Paulus VI