Home Tags
Tags: Innerlijk leven
Video

Druk, druk, druk

Een dokter vraagt aan de heilige Jozefmaria Escrivá: “Soms hebben we het zo druk met ons werk dat we geen tijd hebben voor iets anders. Hoe kunnen we onszelf blijven heiligen en ons gezin draaiende houden?”
Tags: Priesterlijke ziel, Werk, Innerlijk leven, Gezin en beroep, Gebed
Document

Mei: mariamaand

Hoe prettig vinden de mensen het, herinnerd te worden aan hun verwantschap met vooraanstaande personen uit de schrijverswereld, de politiek, het leger of de Kerk!... - Zing daarom voor de Onbevlekte Maagd: Wees gegroet Maria, Dochter van God de Vader; Wees gegroet Maria, Moeder van God [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, Innerlijk leven, Vroomheid
Document

Onthechting van materiële goederen

De goederen van de aarde zijn niet slecht. Ze worden slecht als de mens er afgoden van maakt en er voor neerknielt, maar ze worden edel als wij er hulpmiddelen ten goede van maken, voor christelijke werken van rechtvaardigheid en naastenliefde. We mogen stoffelijke goederen [...]
Tags: Armoede, Innerlijk leven
Document

Ontspanning

Ik heb rust altijd opgevat als een tijd waarin we ons losmaken van onze dagelijkse werkzaamheden, maar nooit als nietsdoen. Rust betekent nieuwe krachten opdoen, je idealen opfrissen en plannen maken... Kortom: iets anders doen om daarna met frisse moed tot je normale bezigheden terug te [...]
Tags: Innerlijk leven, Rust
Document

De heilige Jozef als voorbeeld

Een leermeester van het innerlijk leven, een arbeider die zich inzet voor zijn werk, een trouwe dienaar van God en voortdurend in contact met Jezus: dat is Jozef. Ite ad Ioseph. De christen leert van hem wat het betekent om van God te zijn [...]
Tags: Dagelijks leven, De Heilige Familie, Innerlijk leven, Heilige Jozef
Document

De meest gebruikte bijbelcitaten van de Heilige Jozefmaria

“Als je het evangelie openslaat, bedenk dan dat wat daar verteld wordt - de werken en woorden van Christus -, er niet alleen staat om te weten, maar ook om te beleven. Alles, ieder punt dat aangeraakt wordt, is gedetailleerd opgenomen, opdat je het op [...]
Tags: Wil van God, Innerlijk leven, Jozefmaria Escrivá
Getuigenis

Ik begin opnieuw!

Ik kende het Opus Dei al als jonge student, kort voordat ik begon te studeren aan de universiteit. Ik werd er getroffen door het klimaat van blijdschap en het menselijke en professionele niveau van de mensen. Sinds het einde van de zeventiger jaren ben ik lid [...]
Tags: Vorming, Waarheid, Innerlijk leven, Strijd, Victor Frankl, Surnumerair