Home Tags
Tags: Huwelijk
Getuigenis

God vinden, als echtgenote, moeder en arts

Ik was de oudste van zes kinderen. Wij groeiden op het eiland Gotland in Zweden, met slechts één katholieke kerk en 200 parochianen. Mijn ouders probeerden zich er altijd van te vergewissen dat we goed katholiek onderwijs kregen en dat we bevriend raakten met andere [...]
Tags: Roeping, Christelijke roeping, Huwelijk, Vrouw, 14 februari
Document

Tweede geheim van het licht

Op de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei: ‘Ze [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, Huwelijk, De Heilige Rozenkrans, Solidariteit
Document

Het onderricht van Jozefmaria Escrivá in een Afrikaanse context

Liefde is jong en blijvend. Dit geldt ook voor Afrika: 60 procent van de bevolking is jonger dan 25 jaar. De kracht van de jonge Afrikanen zal dit continent door zijn huidige rampspoed en beroering heen helpen. Dan wordt een Afrikaanse droom bewaarheid, waarin de [...]
Tags: Sport, Studie, Huwelijk, Liefde
Document

Vreugde, verdriet en hoop

“Weten jullie waarom het Werk zich zo geweldig heeft ontwikkeld? Omdat men ermee omgesprongen is als met een zak graan: men heeft het geslagen en mishandeld, maar de korrels zijn zo klein dat ze niet gebroken zijn, integendeel: het zaad werd naar alle vier de [...]
Tags: Kruis, Onze Lieve Vrouw, Huwelijk, Opus Dei
Document

Een Christelijk gezin

De heilige Jozefmaria herinnerde zich met dankbaarheid hoe zijn ouders hem stap voor stap lieten kennismaken met het christelijke leven. In zijn tweede levensjaar werd de kleine Jozefmaria ziek. De ziekte was een gevolg van een ontsteking die volgens de dokter dodelijk was. Ten [...]
Tags: Huwelijk, Lijden, Opvoeding, Familie Escrivá, Torreciudad, Barbastro