Home Tags
Tags: Hoop
Document

12 punten over het volgende leven

1 Maar wij verkondigen Gods geheimnisvolle wijsheid, het verborgen plan dat door God van alle eeuwigheid af is ontworpen, en bestemd is voor onze verheerlijking. Geen van de machten van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer [...]
Tags: Hoop, Dood, Hemel
Document

Waar wacht ik op?

Vandaag op de Eerste Zondag van de Advent begint de Kerk een nieuw kerkelijk jaar, een nieuwe weg van het geloof, die enerzijds de gebeurtenissen van Jezus Christus gedenkt en zich anderzijds opent voor de definitieve vervulling daarvan. En juist vanuit dit tweeledig perspectief leeft [...]
Tags: Hoop, Advent, Benedictus XVI
Document

De nederdaling van de Heilige Geest

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek [...]
Tags: De Heilige Geest, Hoop, Geloof
Document

Na de burgeroorlog opnieuw beginnen

Na zijn ontsnapping naar de andere kant van Spanje en na een korte stop in Pamplona, vestigde de heilige Jozefmaria zich in Burgos. Vanuit deze basis, onder zeer armoedige omstandigheden in een land verwoest door de oorlog, ontwikkelde hij een intens apostolaat. De zogenaamde 'nationale [...]
Tags: Hoop, Spaanse burgeroorlog, De Weg