Home Tags
Tags: Heiligverklaring
Document

De heiligverklaring: een verslag

Onder de concelebranten waren kardinaal José Saraiva Martins (prefect van de Congregatie voor de heiligverklaringen) en de kardinalen Rouco Varela (aartsbisschop van Madrid, het bisdom waar de nieuwe heilige heeft gewoond totdat hij naar Rome verhuisde en waar het Opus Dei in 1928 is gesticht), [...]
Tags: Heiligverklaring, 6 oktober
Document

Wie was Jozefmaria Escrivá, de stichter van het Opus Dei?

De heilige Jozefmaria Escrivá was een priester die in 1902 in Barbastro (Spanje) werd geboren. In 1928 stichtte hij het Opus Dei, een instelling binnen de Rooms Katholieke Kerk die tot doel heeft de universele roeping tot heiligheid door middel van werk en in het [...]
Tags: Johannes Paulus II, Dagelijks leven, Persoonlijkheid, Heiligheid, Werk, Heiligverklaring
Document

Heiligverklaring van Jozefmaria Escriva

Dagen van gebed en dankbaarheid In het schemerdonker van 23 juni 1946 kwam de priester Jozefmaria voor het eerst in Rome. Hij installeerde zich in een klein appartement van een flatgebouw aan het Città Leoninaplein, vlak naast de Sint Pieterbasiliek. Diezelfde avond ging hij naar de [...]
Tags: Johannes Paulus II, Heiligheid, Heiligverklaring
Document

Inleiding door mgr. François Bacqué

Inleiding door mgr. François Bacqué voor deelnemers uit Nederland. Basiliek van Sant' Apollinare, Rome, 8 oktober 2002 Broeders en Zusters, Op 6 oktober hebben wij met grote vreugde en onder dankzegging aan God de ceremonie van de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá, stichter van het Opus Dei, bijgewoond. [...]
Tags: Heiligverklaring
Document

Preek van Johannes Paulus II bij de heiligverklaring

Deze fundamentele christelijke waarheid kwam vaak in zijn prediking voor. Steeds nodigde hij zijn geestelijke kinderen uit om de heilige Geest aan te roepen, opdat het innerlijk leven, dat wil zeggen de omgang met God, en het gezins- beroeps- en sociale leven, bestaande uit kleine [...]
Tags: Johannes Paulus II, Rome, Heiligverklaring, 6 oktober