Home Tags
Tags: Heiligheid
in: Documentatie [in alle secties meer bekijken]
Document

Vastenboodschap 2012

Vastenboodschap 2012 Geliefde broeders en zusters, De Veertigdagentijd biedt ons opnieuw de gelegenheid na te denken over de ware kern van het christelijk leven: de liefde. Dit is een gunstige tijd om niet alleen als individu, maar ook als gemeenschap onze tocht van het geloof te hernieuwen [...]
Tags: Heiligheid, Benedictus XVI, Naastenliefde
Document

"Geef dagelijkse arbeid injectie van liefde"

De preek van hulpbisschop Johannes van Burgsteden in de Onze Lieve Vrouwe Kerk op 23 juni 2010. Broeders en zusters, De reden, of beter de aanleiding, waarom wij hier bijeen mogen zijn is dat een man zijn roeping totaal heeft gevolgd. De roeping om [...]
Tags: Nederland, Christelijke roeping, Heiligheid, Werk, 26 juni, Naastenliefde
Document

Decreet van de Heiligverklaring

In dit document van 6 oktober 2002 noemt de paus hem “de heilige van het gewone leven”. LITTERAE DECRETALES Beato Iosephmariae Escrivá Sanctorum honores decernuntur IOANNES PAULUS PP II Servus Servorum Dei - Dienaar der Dienaren Gods ad perpetuam rei memoriam - tot blijvende herinnering "Domine, ut videam!" (vgl. Lc [...]
Tags: Heiligheid, Heiligverklaring, Priestergenootschap van het Heilige Kruis