Home Tags
Tags: Heilige Jozef
in: Heilige Jozefmaria [in alle secties meer bekijken]
Document

Vijfde blijde geheim

Elk jaar trokken zijn ouders voor het paasfeest naar Jeruzalem. Toen Hij twaalf was geworden gingen ze weer, gewoontegetrouw. Toen de feestdagen voorbij waren en ze naar huis terugkeerden, bleef het kind Jezus in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Familie, De Heilige Rozenkrans, Heilige Jozef, Beschouwen
Document

De heilige Jozef als voorbeeld

Een leermeester van het innerlijk leven, een arbeider die zich inzet voor zijn werk, een trouwe dienaar van God en voortdurend in contact met Jezus: dat is Jozef. Ite ad Ioseph. De christen leert van hem wat het betekent om van God te zijn [...]
Tags: Dagelijks leven, De Heilige Familie, Innerlijk leven, Heilige Jozef
Document

In het huis te Nazareth

Hij ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen. (Lk 2, 51-52). “Doordat Jezus als iemand [...]
Tags: Jezus Christus, Dagelijks leven, De Heilige Familie, Heilige Jozef
Document

In de werkplaats van Sint Jozef

Preek gegeven op 19 maart 1963, feest van St. Jozef Een gewone man op wie God kon bouwen Wat we wel weten is dat Jozef niet rijk was. Hij was een arbeider zoals miljoenen mensen op de wereld. Hij had het vermoeiende en bescheiden beroep dat God [...]
Tags: Christus komt langs, Werk, Heilige Jozef