Home Tags
Tags: Goddelijk kindschap
in: Heilige Jozefmaria [in alle secties meer bekijken]
Document

Wij zijn Gods kinderen

Zoek rust in het kindschap Gods. God is een Vader, jouw Vader! Hij houdt van jou met een tedere en grenzeloze liefde. Noem Hem vaak Vader en zeg Hem onder vier ogen dat je van Hem houdt, dat je ontzettend veel van Hem houdt! Zeg Hem [...]
Tags: Goddelijk kindschap, Aanwezigheid van God, Solidariteit
Document

Het wonder van het geloof

Behalve een overvloed aan genade heeft God jou je hoofd, je handen en je verstand gegeven om je talenten vruchtbaar te maken. God wil steeds wonderen doen - doden ten leven wekken, doven het gehoor geven, blinden het gezichtsvermogen, lammen de mogelijkheid tot lopen... - door [...]
Tags: Deugden, Geloof, Goddelijk kindschap, Leer
Document

Zoals kinderen worden

Zij kwamen in Kafarnaüm en eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: ‘Waar hebt ge onderweg over getwist?’ Maar zij zwegen, want zij hadden onderweg een woordenwisseling gehad over de vraag, wie de grootste was. Toen zette Hij zich neer, riep de twaalf bij zich en zei [...]
Tags: Kinderen, Nederigheid, Goddelijk kindschap
Document

Hoofdlijnen geest van het Opus Dei

Vanaf de stichting in 1928 verkondigt het Opus Dei dat alle gedoopten geroepen zijn heilig te worden in de vervulling van hun werk en hun persoonlijke verplichtingen. “Een essentieel kenmerk van de geest van het Opus Dei is dat niemand van zijn plaats wordt gehaald, [...]
Tags: Goddelijk kindschap, Vrijheid, Versterving, Eenheid van leven, Naastenliefde