Home Tags
Tags: Gesprekken met Mgr. Escrivá de Balaguer
Document

Gesprekken met mgr. Escrivá

In de jaren na het Tweede Vaticaans Concilie verschenen interviews met de heilige Jozefmaria in verschillende dagbladen en tijdschriften, zoals Time, Le Figaro, New York Times en L'Osservatore Romano. De stichter ging op eenvoudige en duidelijke wijze in op kwesties die de publieke opinie toen, [...]
Tags: Boeken, Gesprekken met Mgr. Escrivá de Balaguer