Home Tags
Tags: Gerechtigheid
Document

Met vereende krachten

Mensen werken mee aan de verbetering van de maatschappij met hun dagelijkse werk. Volgens de heilige Jozefmaria is het beroepswerk, niet alleen een noodzaak om jezelf en je gezin te onderhouden, noch alleen een middel om te produceren of een manier om jezelf voldoening te [...]
Tags: Dagelijks leven, Solidariteit, Gerechtigheid
Video

Solidariteit

Hoe begrijpelijk zijn het ongeduld, de beklemming en de onstuimige wensen van hen die zich met hun van nature christelijke ziel niet willen neerleggen bij de individuele en sociale ongerechtigheid, die het menselijk hart kan voortbrengen. Zoveel eeuwen al leven de mensen samen en nog [...]
Tags: Solidariteit, Gerechtigheid