Home Tags
Tags: Geloof
in: Heilige Jozefmaria [in alle secties meer bekijken]
Document

Vorming: een voortdurende taak

Het is hard nodig het licht van Christus' leer te verbreiden. Zorg voor een grondige religieuze vorming en voor duidelijke ideeŽn, zodat je de volheid van de christelijke boodschap aan anderen kunt doorgeven. Verwacht geen bijzondere ingevingen van God. Hij heeft geen reden je die te geven, [...]
Tags: Studie, Vorming, Geloof, Katechismus, Jaar van het geloof
Document

Ongelovige Tomas

ďDit is Mijn LichaamĒ en Jezus offerde Zich, Zich verbergend onder de gedaante van brood - Nu is Hij daar, met zijn Vlees en Bloed, zijn Ziel en zijn Godheid, juist zoals op de dag dat Tomas zijn vingers in zijn glorierijke wonden legde. En toch [...]
Tags: Geloof
Document

Eerste glorievolle geheim

Jezus verrijst uit de doden Maar op de eerste dag van de week gingen ze ís morgens heel vroeg naar het graf, met de kruiden die ze hadden klaargemaakt. Ze vonden de steen weggerold van het graf en gingen naar binnen, maar vonden er het lichaam [...]
Tags: Jezus Christus, Geloof, De Heilige Rozenkrans, EmmaŁs
Document

Het wonder van het geloof

Behalve een overvloed aan genade heeft God jou je hoofd, je handen en je verstand gegeven om je talenten vruchtbaar te maken. God wil steeds wonderen doen - doden ten leven wekken, doven het gehoor geven, blinden het gezichtsvermogen, lammen de mogelijkheid tot lopen... - door [...]
Tags: Deugden, Geloof, Goddelijk kindschap, Leer
Document

BartimeŁs

Nu kwamen ze in Jericho. Maar toen Jezus vergezeld van zijn leerlingen en een flinke menigte weer uit Jericho wegtrok, zat een blinde bedelaar, BartimeŁs, de zoon van TimeŁs, langs de weg. Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij luidkeels te [...]
Tags: Geloof, De liefde van God
Document

De nederdaling van de Heilige Geest

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek [...]
Tags: De Heilige Geest, Hoop, Geloof
Document

Catechese reizen

De heilige Jozefmaria betrad het 'strijdperk' om veel mensen in hun geloof te sterken. Vanaf 1970 maakte hij lange reizen naar verschillende landen, in de vorm van een rondtrekkende catechese. Vanaf 1970 maakte de stichter van het Opus Dei lange reizen naar verschillende landen, in [...]
Tags: Geloof, Armoede, Samenkomen, Opvoeding, Catechese reizen
Document

Uitbreiding

Van 1946 tot 1960 begon het Opus Dei het apostolaat uit te breiden in verschillende nieuwe landen waaronder Portugal, ItaliŽ, Groot-BrittaniŽ, Frankrijk, Ierland, Nederland, Amerika, Kenia en Japan. De suikerziekte bezorgde Jozefmaria veel last. Hij had permanent hoofdpijn, vaak dorst en overgewicht buiten andere problemen die [...]
Tags: Ziekte, Vorming, Geloof, Opus Dei, Leefplan
Document

De Spaanse burgeroorlog

De Spaanse burgeroorlog is uitgebroken en gaat gepaard met een van de zwaarste godsdienstvervolgingen in de geschiedenis van de Kerk 30 Augustus 1936. Sinds meer dan een maand is Spanje verdeeld in twee fracties die elkaar bestrijden in een burgeroorlog. Dit gaat gepaard met een [...]
Tags: Geloof, Spaanse burgeroorlog, Tocht door de PyreneeŽn