Home Tags
Tags: Geloof
Document

Ein Karim, het thuisland van de Voorloper

Het dorpje Ein Karem ligt zo'n 6 km ten westen van de Oude Stad, in een buitenwijk van het huidige Jeruzalem. De gebouwen van licht gekleurde steen spreiden zich trapsgewijs uit over enkele loofrijke heuvels waar pijnbomen en cipressen afgewisseld worden door terrassen met wijnstokken [...]
Tags: Geloof, Heilig Land
Video

Een leven van geloof

Wanneer ze hem vragen te leren een groter geloof te hebben, dan nodigt de heilige Jozefmaria hen uit dit aan de hand van het evangelie te ontdekken
Tags: Geloof
Getuigenis

Voor ons is geloven als eten en drinken

De vriendjes en vriendinnetjes van de vijf kinderen van Karin en Marco zijn ongelovig, hun kinderen hebben het daar moeilijk mee. Hoe komt het dat jullie kinderen wel gelovig zijn? Karin: Dat weet ik niet, dat is een geschenk van God. Vanzelfsprekend Karin:Voor ons is geloven [...]
Tags: Gezin, Geloof
Document

Wie is de mens? Waarom en waartoe is de mens geschapen?

In Genesis lezen we: “En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen”.Maar wat betekent naar het beeld van God? Wie is de mens eigenlijk? Waarom en waartoe is de mens geschapen? [...]
Tags: Geloof, Leer
Document

Vorming: een voortdurende taak

Het is hard nodig het licht van Christus' leer te verbreiden. Zorg voor een grondige religieuze vorming en voor duidelijke ideeën, zodat je de volheid van de christelijke boodschap aan anderen kunt doorgeven. Verwacht geen bijzondere ingevingen van God. Hij heeft geen reden je die te geven, [...]
Tags: Studie, Vorming, Geloof, Katechismus, Jaar van het geloof
Document

Ongelovige Tomas

“Dit is Mijn Lichaam” en Jezus offerde Zich, Zich verbergend onder de gedaante van brood - Nu is Hij daar, met zijn Vlees en Bloed, zijn Ziel en zijn Godheid, juist zoals op de dag dat Tomas zijn vingers in zijn glorierijke wonden legde. En toch [...]
Tags: Geloof
Document

Eerste glorievolle geheim

Jezus verrijst uit de doden Maar op de eerste dag van de week gingen ze ’s morgens heel vroeg naar het graf, met de kruiden die ze hadden klaargemaakt. Ze vonden de steen weggerold van het graf en gingen naar binnen, maar vonden er het lichaam [...]
Tags: Jezus Christus, Geloof, De Heilige Rozenkrans, Emmaüs
Document

Het wonder van het geloof

Behalve een overvloed aan genade heeft God jou je hoofd, je handen en je verstand gegeven om je talenten vruchtbaar te maken. God wil steeds wonderen doen - doden ten leven wekken, doven het gehoor geven, blinden het gezichtsvermogen, lammen de mogelijkheid tot lopen... - door [...]
Tags: Deugden, Geloof, Goddelijk kindschap, Leer
Document

Bartimeüs

Nu kwamen ze in Jericho. Maar toen Jezus vergezeld van zijn leerlingen en een flinke menigte weer uit Jericho wegtrok, zat een blinde bedelaar, Bartimeüs, de zoon van Timeüs, langs de weg. Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij luidkeels te [...]
Tags: Geloof, De liefde van God