Home Tags
Tags: Gebed
in: Heilige Jozefmaria [in alle secties meer bekijken]
Document

Week van de christelijke eenheid. Wat kan ik doen?

Met één Geest Vraag God dat het hart van allen in onze Moeder de heilige Kerk - zoals in de tijd van de eerste christenen - één en hetzelfde is, opdat tot het einde der tijden de woorden van de Schrift werkelijk vervuld worden: Multitudinis autem [...]
Tags: Kerk, Eenheid, Oecumene, Gebed
Document

De heilige rozenkrans

Beschouwt u eens een van de devoties die het diepst geworteld zijn in het christenvolk, het bidden van de rozenkrans. De Kerk spoort ons aan de geheimen ervan te overwegen, opdat door de blijdschap, de droefenis en de glorie van de heilige Maria in ons [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Gebed, Vroomheid
Document

Christelijke eenheid

De Kerk vraagt de gelovigen om te bidden voor de eenheid in de week van 18-25 januari. Vraag God dat het hart van allen in onze Moeder de heilige Kerk - zoals in de tijd van de eerste christenen - één en hetzelfde is, opdat tot [...]
Tags: Kerk, Eenheid, Oecumene, Gebed
Document

Ik zoek Uw gezicht Heer!

De heilige Jozefmaria verlangde er intens naar het gelaat van God te zien. “Heer, Ik wil zo graag uw gezicht zien, uw gelaat bewonderen, aanschouwen...!” Vijftig jaar priester Op 28 maart 1975 was Jozefmaria vijftig jaar priester. Hij wilde die dag, die op Goede Vrijdag viel, doorbrengen [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, Dood, Gebed, Torreciudad
Document

Vrienden van God

Dit is het eerste postume werk van de heilige Jozefmaria. Het werd gepubliceerd in 1977. Het bevat achttien preken van 1941 tot 1968 met thema's zoals: de grootsheid van het dagelijks leven, de gave van de vrijheid, het belang van de natuurlijke deugden, de nederigheid, [...]
Tags: Evangelie, Deugden, Boeken, Vrienden van God, Gebed