Home Tags
Tags: Eucharistie
Video

De Heilige Mis

Vader, is het moeilijk alle belang aan de Mis te geven die ze verdient? Ja, de heilige Mis wordt, zoals je weet mijn dochter, in feite gevierd door Jezus Christus, want het is de hernieuwing van het goddelijke offer van Calvarië. Wanneer ik op het altaar sta ben [...]
Tags: Priesterschap, Heilige Mis, Eucharistie
Document

Verborgen God

Onafgebroken hebben de christenen door de eeuwen heen een lofzang gehouden op de heilige Hostie. Wat begrijpen wij dat nu goed! Bezing, mijn stem, het geheim van het glorievolle Lichaam en van het kostbaar Bloed dat de Vrucht van edele Schoot, de Vorst der volkeren, [...]
Tags: Nederigheid, De liefde van God, Eucharistie
Document

Sacramentsdag

Hij blijft bij ons Vandaag, op het feest van het heilig Sacrament, overwegen we samen hoe diep de liefde van de Heer is, dat Hij zover is gegaan dat Hij verborgen onder de sacramentele gedaanten bij ons is gebleven, en het is of we met onze [...]
Tags: Jezus Christus, De liefde van God, Eucharistie
Document

Speciale uitgave met twee preken over de Eucharistie van de heilige Jozefmaria

Het gaat om de preken “De eucharistie, geheim van geloof en liefde” uit 1960 en “Sacramentsdag” uit 1964. De preken zijn eerder gepubliceerd in Als Christus nu langs komt. Het boekje is uitgebracht bij gelegenheid van het door de paus uitgeroepen Jaar van de Eucharistie. Door [...]
Tags: Christus komt langs, Boeken, Eucharistie
Document

De Eucharistie

Daarop nam Hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het hun met de woorden: ‘Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot een gedachtenis aan Mij.’ Evenzo gaf Hij de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak: [...]
Tags: Naastenliefde, Eucharistie