Home Tags
Tags: Doopsel
Document

Eerste geheim van het licht

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan om zich door hem te laten dopen. Johannes probeerde Hem tegen te houden. Hij zei: ‘Ik zou door U gedoopt moeten worden, en U komt naar mij?’ Jezus gaf hem [...]
Tags: De Heilige Rozenkrans, Doopsel