Home Tags
Tags: Diocesane priesters
Document

Priestergenootschap van het Heilig Kruis

Het Priestergenootschap van het Heilig Kruis is een vereniging van geestelijken die wezenlijk met het Opus Dei verbonden is. De prelaat van het Opus Dei is de voorzitter van het genootschap, dat wordt gevormd door de priesters van de prelatuur –die als zodanig lid zijn– [...]
Tags: Priesterschap, Diocesane priesters, 14 februari, Priestergenootschap van het Heilige Kruis