Home Tags
Tags: Dienst
Document

Preek op Christus Koning in 1970

Homilie gehouden op 22 november 1970 (feest van Christus Koning) Het liturgisch jaar loopt ten einde en in deze heilige mis brengen wij opnieuw het offer aan God de Vader, dat Christus zelf is, koning van heiligheid en genade, koning van rechtvaardigheid, liefde en vrede, zoals [...]
Tags: Jezus Christus, Dienst, Apostolaat
Document

Christus Koning

Hij is koning en Hij verlangt te heersen in het hart van Gods kinderen. Het gaat hier echter niet over een menselijk koningschap. Christus is geen heerser en Hij wil zich niet opdringen, want Hij is niet gekomen om gediend te worden maar om te [...]
Tags: Jezus Christus, Dienst, Apostolaat
Document

Tweede blijde geheim

Maria bezoekt haar nicht Elizabet Na enkele dagen vertrok Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet. Meteen toen Elisabet de begroeting van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Dienst
Document

Het nieuwe gebod

Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader en die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. (Joh [...]
Tags: Naastenliefde, Begrip, Dienst