Home Tags
Tags: De Heilige Rozenkrans
Document

Vijfde glorievolle geheim

Er bestaat geen gevaar voor overdrijving. Wij zullen dit onuitsprekelijke mysterie nooit voldoende doorgronden; wij kunnen onze Moeder nooit genoeg dankzeggen voor die innige omgang met de Drie-eenheid die zij ons heeft geschonken. Vrienden van God, 276 Je bent volmaakt mooi, er is geen smet op je! [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Hemel
Document

Tweede blijde geheim

Maria bezoekt haar nicht Elizabet Na enkele dagen vertrok Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet. Meteen toen Elisabet de begroeting van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Dienst
Document

Vierde glorievolle geheim

Assumpta est Maria in coelum: gaudent angeli! - Maria is met ziel en lichaam door God in de hemel opgenomen: en de engelen juichen! Zo zingt de Kerk. - En met deze vreugdekreet beginnen wij onze beschouwing bij dit tientje van de heilige rozenkrans. De Moeder van [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans
Document

Derde glorievolle geheim

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen [...]
Tags: Jezus Christus, De Heilige Rozenkrans
Document

Tweede glorievolle geheim

Toen bracht Hij hen buiten de stad tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd Hij in de hemel opgenomen. Zij vielen voor Hem op de knieën en keerden daarna [...]
Tags: Jezus Christus, De Heilige Rozenkrans
Video

Wat is de heilige Rozenkrans?

“De heilige Rozenkrans, mijn zoon, is een heel aangenaam gebed voor onze Moeder Maria”, zei de heilige Jozefmaria tegen een jongeman die hem vroeg naar de betekenis ervan.
Tags: Jezus Christus, Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans
Document

Jezus wordt in de tempel opgedragen

Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Vroomheid
Document

Welke boeken heeft Jozefmaria gepubliceerd?

Zijn meest bekende boek is De Weg, voor het eerst gepubliceerd in 1934 en inmiddels vertaald in meer dan 45 talen. Van dit boek zijn wereldwijd meer dan vier en een half miljoen exemplaren verkocht. De gepubliceerde werken zijn: De Weg, De Voor, De Smidse, [...]
Tags: Christus komt langs, De Heilige Geest, Boeken, De Heilige Rozenkrans, De Kruisweg, De liefde tot de Kerk, Vrienden van God, De Weg, De Smidse, De Voor
Document

De Heilige Rozenkrans

Op een decemberochtend in 1931, na de Heilige Mis opgedragen te hebben, heeft de heilige Jozefmaria dit kleine werk in één keer geschreven. Vervolgens is het voor het eerst gepubliceerd in 1934. Het bestaat uit een reeks overwegingen over de blijde, droevige en glorievolle geheimen [...]
Tags: Boeken, De Heilige Rozenkrans, Beschouwen