Home Tags
Tags: Dagelijks leven
Document

De heilige Jozef als voorbeeld

Een leermeester van het innerlijk leven, een arbeider die zich inzet voor zijn werk, een trouwe dienaar van God en voortdurend in contact met Jezus: dat is Jozef. Ite ad Ioseph. De christen leert van hem wat het betekent om van God te zijn [...]
Tags: Dagelijks leven, De Heilige Familie, Innerlijk leven, Heilige Jozef
Document

Met vereende krachten

Mensen werken mee aan de verbetering van de maatschappij met hun dagelijkse werk. Volgens de heilige Jozefmaria is het beroepswerk, niet alleen een noodzaak om jezelf en je gezin te onderhouden, noch alleen een middel om te produceren of een manier om jezelf voldoening te [...]
Tags: Dagelijks leven, Solidariteit, Gerechtigheid
Document

In het huis te Nazareth

Hij ging met hen mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen. (Lk 2, 51-52). “Doordat Jezus als iemand [...]
Tags: Jezus Christus, Dagelijks leven, De Heilige Familie, Heilige Jozef
Document

De bovennatuurlijke dimensie van het alledaagse

12 januari 2002 De heilige Vader ontving in de audiëntiezaal Paulus VI van het Vaticaan de deelnemers van het congres “De grootsheid van het gewone leven”, georganiseerd door de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis bij gelegenheid van de honderdste geboortedag van de zalige Josemaria Escrivá, [...]
Tags: Johannes Paulus II, Dagelijks leven
Document

Wat is de boodschap van de heilige Jozefmaria, stichter van het Opus Dei?

Zoals Johannes Paulus II vertelde aan de aanwezigen bij de heiligverklaring van Jozefmaria: Hij werd gekozen door de Heer om de universele roeping tot heiligheid te verkondigen en om te benadrukken dat het dagelijkse leven, de gebruikelijke werkzaamheden ervan, een weg tot heiligheid zijn. Je [...]
Tags: Dagelijks leven, Heiligheid
Getuigenis

Filmproducent Joffé spreekt over Jozefmaria.

De Engelse regisseur die 17 november 1945 in Kensington werd geboren, heeft al veel films op zijn naam staan waaronder 'The Mission', 'The Killing Fields' en 'City of Joy'. Hieronder volgen enige uitspraken van Joffé over de Heilige Jozefmaria, die de laatste maanden [...]
Tags: Dagelijks leven, Spaanse burgeroorlog, Vrijheid, Film, Heiligheid, There be dragons
Document

Wie was Jozefmaria Escrivá, de stichter van het Opus Dei?

De heilige Jozefmaria Escrivá was een priester die in 1902 in Barbastro (Spanje) werd geboren. In 1928 stichtte hij het Opus Dei, een instelling binnen de Rooms Katholieke Kerk die tot doel heeft de universele roeping tot heiligheid door middel van werk en in het [...]
Tags: Johannes Paulus II, Dagelijks leven, Persoonlijkheid, Heiligheid, Werk, Heiligverklaring
Document

Opus Dei

Het Opus Dei is een personele prelatuur van de Rooms-katholieke Kerk. Het werd op 2 oktober 1928 in Madrid gesticht door de heilige Jozefmaria Escrivá. Meer dan 80.000 personen uit de vijf werelddelen maken op dit moment deel uit van de prelatuur. De prelaatzetel is [...]
Tags: Dagelijks leven, Opus Dei, Prelatuur van het Opus Dei, De wereld hartstochtelijk liefhebben
Document

De gelovigen van de prelatuur

Priesters en leken Het Opus Dei wordt gevormd door een prelaat, de eigen priesters (het presbyterium) en door leken, zowel vrouwen als mannen. Iemand die lid wil worden van het Opus Dei wordt daartoe bewogen door een goddelijke roeping. Dit is een specifieke invulling van de christelijke [...]
Tags: Vorming, Dagelijks leven, Roeping, Opus Dei, numerair-auxiliairs, numerair, geassocieerde, Surnumerair