Home Tags
Tags: Cultuur
Document

Van 100 zielen, zijn er 100 belangrijk

De heilige Jozefmaria had bij de stichting op 2 oktober 1928 gezien dat het Opus Dei zich zou moeten richten tot alle mensen. "Alle mensen gaan ons ter harte", zei hij. En inderdaad de eerste mensen die hem volgden waren zeer heterogeen: studenten, arbeiders, kunstenaars.... [...]
Tags: Cultuur, Universiteit