Home Tags
Tags: Communie
Document

De eerste communie van Jozefmaria

Een korte tekst uit een kinderboek over de heilige Jozefmaria en zijn Eerste Heilige Communie op 23 april 1912. Toen hij 10 was, ontving Jozefmaria Jezus voor de eerste keer. Het was 23 april. Zijn moeder had hem z’n beste kleren laten aantrekken en hij zag [...]
Tags: Kinderen, Communie, Voor de allerjongsten