Home Tags
Tags: Communicatie
Document

Kerk, Moderniteit en Communicatie

Na een korte inleiding door kardinaal Simonis begon dr. Navarro-Valls, perschef van het Vaticaan van 1984-2006, zijn betoog over Kerk, Moderniteit en Communicatie: Is het mogelijk de christelijke boodschap via de massamedia over te brengen, gelet op de semantiek en de aard van die media? [...]
Tags: Nederland, Communicatie