Home Tags
Tags: Christus volgen
Document

Het medelijden van Jezus

Vervolgens begaf Jezus zich naar een stad die Naïn heette; zijn leerlingen en een grote groep mensen gingen met Hem mee. Hij was juist in de nabijheid van de stadspoort gekomen, toen daar een dode werd uitgedragen, de enige zoon van zijn moeder, en deze [...]
Tags: Naastenliefde, Christus volgen