Home Tags
Tags: Brief van de prelaat van het Opus Dei
Document

Brief van de prelaat over de zaligverklaring

Rome, 22 januari 2014 Geliefde kinderen, moge Jezus jullie bewaren! Met grote dankbaarheid tot God wil ik jullie meedelen dat ik gistermiddag, kort na mijn terugkomst uit India, de bevestiging ontving van de zaligverklaring van onze zeer geliefde eerbiedwaardige Don Álvaro, op 27 september 2014. Gezien [...]
Tags: Alvaro del Portillo, Javier Echevarría, Brief van de prelaat van het Opus Dei